Přerušení EET do 31.12.2022 - zrušení EET od 1.1.2023

 

Novela zákona o EET č. 256/2019 Sb. od 1.5.2020 měla jednak rozšířit evidenci hotovostních tržeb na všechny obory podnikání, jednak zavedla možnost (pouze pro určitou skupinu podnikatelů) evidovat tržby ve  zvláštním režimu.

Na základě zákona 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu s účinností od 27.3.2020 nebylo nutné evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb; další novela č. 449/2020 Sb. toto přerušení evidence tržeb prodloužila až do 31.12.2022.

Aktuálně tedy evidence tržeb funguje na dobrovolné bázi a od 1.1.2023 by se obnovila v rozsahu, v jakém měla být spuštěna od 1.5.2020. V rámci slibu obsaženého v programovém prohlášení vlády Poslanecká sněmovna projednává návrh na úplné zrušení evidence tržeb - tento návrh  byl konečně 23.6.2022 projednán v prvém čtení; jedná se o důležitý krok v procesu zrušení evidence tržeb.

Vzhledem ke složení obou komor Parlamentu lze zrušení evidence tržeb považovat prakticky za jisté, pokud mu bude vládní koalice věnovat příslušnou pozornost.