Novela daně silniční pro rok 2022

V roce 2022 měla zůstat daň silniční beze změny. Nicméně nejprve došlo ke zrušení povinnosti platit v roce 2022 zálohy na daň silniční na základě generálního pardonu ministra financí ze dne 24.3.2022 a 8.6. byla vyhlášena zásadní novela č. 142/2022 Sb.

Poslední zálohou na daň silniční byla záloha splatná 15.12.2021. Pro rok 2022 byla zálohy zrušeny generálním pardonem ministra financí; novela zákona ruší zálohy i do budoucna - počínaje daní silniční za rok 2022 se již daň platí celá jednorázově; za rok 2022 tedy do konce ledna 2023.

Zrušení platby záloh se týká všech vozidel a všech poplatníků a není podstatné, že je pro rok 2022 upraveno generálním pardonem a nikoli přímo zákonem. 

Pokud byla záloha v roce 2022 uhrazena, jedná se o přeplatek na dani, o jehož vrácení či použití na úhradu jiné daně lze požádat.

Novela zákona o dani silniční č. 142/2022 Sb. obsahuje již pro rok 2022 především tyto změny:

  • předmětem daně silniční jsou pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4
  • osobní automobily včetně autobusů již vůbec nejsou předmětem daně
  • nákladní automobily s maximální hmotností nad 3,5 tuny a přívěsy nákladních vozidel nad 3,5 tuny v předmětu daně zůstávají, nicméně pro některá je nově stanovena nulová výše daně - např. se nebude platit daň silniční z nákladního vozidla s 2 nápravami s maximální hmotností do 12 tun nebo z přívěsu do 12 tun
  • reálně tedy daň silniční za rok 2022 budou platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů a přívěsů s největší povolenou hmotností od 12 tun a tahačů, a to do konce ledna 2023
  • reálně se za rok 2022 daň neplatí např. za dodávky či střední nákladní automobily do 12 tun a jejich přívěsy
  • u těžkých nákladních automobilů došlo k poměrně významnému snížení daňové povinnosti, u tahačů a přívěsů došlo ke změně koncepce zdanění