Minimální mzda v roce 2022

Pro rok 2022 byla nařízením vlády č. 405/2021 Sb. zvýšena minimální mzda na 16.200 Kč z původních 15.200 Kč.

Do budoucna by měl být zaveden valorizační mechanismus, podle kterého by byla minimální mzda automaticky upravována. Tato úprava by měla být součástí novelizace zákoníku práce, jejíž předložení je plánováno na podzim 2023. Pro rok 2023 tedy bude minimální mzda pravděpodobně opět upravena rozhodnutím vlády - přijetí příslušného prováděcího nařízení lze očekávat na podzim 2022. 

Minimální mzdě včetně jejího zvýšení na 16.200 Kč od 1.1.2022 z 15.200 Kč platných od 1.1. do 31.12.2021 je věnována tato praktická informace:

Nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce - např. "výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit studené kuchyně" patří podle přílohy k prováděcímu nařízení vlády do 3. skupiny prací se zaručenou mzdou v roce 2022 v částce 19.700 Kč (v letech 2018 - 2019 - 2020 - 2021 se jednalo o částky 14.900 - 16.280 - 17.800 - 18.500 Kč).

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2021 činila 2.052 Kč a od 1.1.2022 se zvýšila na 2.187 Kč.

Z daňového hlediska minimální mzda ovlivňuje:

 • maximální výši slevy za umístění dítěte dle § 35bb ZDP (maximálně lze  uplatnit na jedno dítě tuto slevu až do výše 15.200 Kč v daňovém přiznání či pro roční zúčtování daně za rok 2021 resp. za rok 2022 bude možné tuto slevu uplatnit až do výše 16.200,- Kč za jedno dítě.
 • podmínku pro nárok na daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP - nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy -  tedy alespoň ve výši 91.200 Kč za rok 2021 resp. za rok 2022 bude nutné dosáhnout příjmů 97.200 Kč.
 • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP - podmínka dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2022 tedy příjmů 8.100 Kč, v roce 2021 to bylo 7.600 Kč)
 • pravidelné důchody jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně (§ 4 odst. 1 písm. h) ZDP) - tedy do výše 547.200 Kč za rok 2021 resp. do výše 583.200 Kč za rok 2022.

Pro účely ZDP je přitom minimální mzda vymezena v § 21h:

Minimální mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy

a) účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období (to je důležité, pokud se minimální mzda mění v průběhu kalendářního roku jako tomu bylo v roce 2013) a

b) neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti. (do konce roku 2016 nařízení vlády 567/2006 Sb. obsahovalo v § 4 odlišnou úpravu minimální a zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

Vývoj minimální mzdy:

 • od 1.1.2022....................16.200 Kč
 • 1.1.2020 - 31.12.2021....15.200 Kč
 • 1.1.2020 - 31.12.2020....14.600 Kč 
 • 1.1.2019 - 31.12.2019...-.13.350 Kč
 • 1.1.2018 - 31.12.2018...,,12.200 Kč
 • 1.1.2017 - 31.12.2017.....11.000 Kč
 • 1.1.2016 - 31.12.2016.......9.900 Kč
 • 1.1.2015 - 31.12.2015.......9.200 Kč
 • 1.8.2013 - 31.12.2014.......8.500 Kč
 • 1.1.2007 - 31.7.2013.........8.000 Kč
 • 1.7.2006 - 31.12.2006.......7.955 Kč
 • 1.1.2006 - 30.6.2006.........7.570 Kč
 • 1.1.2005 - 31.12.2005.......7.185 Kč
 • 1.1.2004 - 31.12.2004.......6.700 Kč
 • 1.1.2003 - 31.12.2003.......6.200 Kč
 • 1.1.2002 - 31.12.2002.......5.700 Kč
 • 1.1.2001 - 31.12.2001.......5.000 Kč
 • 1.7.2000 - 31.12.2000........4.500 Kč
 • 1.1.2000 - 30.6.2000..........4.000 Kč
 • 1.7.1999 - 31.12.1999.........3.600 Kč
 • 1.1.1999 - 30.6.1999..........3.250 Kč
 • 1.1.1998 - 31.12.1998........2.650 Kč
 • 1.1.1996 - 31.12.1997.........2.500 Kč
 • 1.1.1993 - 31.12.1995........2.200 Kč