Výhody pro Vás

 

Přenechte starosti o Vaše účetnictví a daně odborníkům, ať se můžete

plně soustředit na vlastní podnikání.

Spolupráce s naší firmou Vám může přinést následující výhody:

Snížení rizika

 • Pokuty a penále, které by vznikly naší chybou, Vám uhradíme. Proti takovým rizikům

        jsme pojištěni. Samotná firma se může takto pojistit pouze obtížně.

Snížení nákladů

 • Nakupujete přesně takové množství služeb, které potřebujete. Při

  zajišťování účetnictví vlastními silami je velmi obtížné operativně přizpůsobovat

  pracovní úvazky jednotlivých zaměstnanců.

 • Z hlediska samotných nákladů nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění účetních,

        jejich dovolenou a prostoje, dále například nemusíte investovat do počítačového a

        programového vybavení pro vedení účetnictví, platit jeho upgrade, atd.

 • Díky specializaci dokážeme dosáhnout nižších nákladů.

Zajištění kvality

 • Nemusíte se starat o vzdělání vašich účetních, sledovat neustálé změny v právních předpisech, atd.
 • Odpadají Vám starosti se zajišťováním odborného dohledu nad zaměstnanci firmy,kteří vedou její účetnictví.
 • Díky specializaci jsme schopni dosáhnout vyšší kvality a potřebné odborné úrovně.

Další výhody

 • Díky našemu informačnímu servisu Vám připomeneme blížící se termíny splatnosti daní, jejich záloh, pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení, závažné změny v legislativě, vyhláškách, změny sazeb daně, minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění...
 • Dohlédneme na správnost Vašich dokladů. Například povinnost uvádění evidenčního čísla na fakturách od živnostníků se velmi často porušuje - takové doklady jsou neplatné.
 • Můžete těžit z výhody propojení účetních služeb s daňovým poradenstvím a tak optimalizovat své daně.