Informace o nás                                                 

 

Společnost W – konzult, s.r.o.. v roce 1995 na pomoc všem společnostem, které se utkaly v souvislosti s podnikáním na poli daňovém, právním, účetním a ekonomickém pod vedením daňového poradce a jednatele společnosti Ing. Ivanou Vévodovou.

 Změny v daňových a právních zákonech jsou jedny z nejdůležitějších, které zasahují do každodenního života firem. Jejich novelizace jsou často diametrálně odlišné proti původním zněním a tyto změny jsou tak časté, že pro mnohé společnosti, v rámci jejich vnějšího i vnitřního rozvoje, patří k unikajícím informacím, jež mohou ovlivnit výsledný hospodářský efekt. Tým pracovníků společnosti proto nabízí kompletní služby v oblasti daňového a právního poradenství s možností využití všech daňových úlev, provádí prevenci daňových přestupků a dále:

-        průběžně informuje o změně daňových předpisů

-        zpracování daňové přiznání

-        kontroluje platební výměry

-        zpracovává odvolání

-        provádí daňové poradenství v oblasti daní

-        daňové poradenství v oblasti závazkových vztahů

-        daňové poradenství při zakládání společnosti

-        zpracování předpokladu daňové povinnosti

-        a také zpracování mezd a poradenství v tomto oboru

          Velkou pomoc nabízí firma společnostem v prevenci proti daňovým přestupkům, kdy metodicky vede po celý rok společnost po stránce účetní, daňové, tak i ekonomické.

Účetní poradenství klade důraz na nutnost odpovídajícím účetním předpisům v návaznosti na ostatní právní předpisy. W – konzult, spol. s r. o. nabízí vedení účetnictví finanční i mzdové, součinnost při kontrole daně z příjmu ze závislé činnosti a při kontrolách orgánů správy sociálního zabezpečení a v neposlední řadě sestavení roční uzávěrky. Spolehlivě a správně zpracované údaje jsou garantem pro správné ohodnocení společnosti. Dále také napomáhá společnost W – konzult, spol. s r. o. středním a velkým společnostem formou auditů, čili kontrolou účetnictví, k zabezpečení úplného, průkazného a správného zobrazení účetnictví dané firmy v součinnosti s platnými předpisy a dále:

-        zpracovává podklady při vzniku firmy

-        kontroluje účetní údaje při likvidaci firmy

-        radí při zvyšování nebo snižování základního jmění

-        kontroluje úvěruschopnost

-        kontroluje hospodaření s ohledem na tržby a náklady

V současné době vznikají nejen nové firmy, ale u stávajících dochází ke kooperaci s partnery či slučování a k tomu je nutné znát nejen přesné zhodnocení existenčních možností ve finanční oblasti daných firem, ale také posouzení jednotlivých nákladů a zabezpečení trvalých výnosů. K tomuto docílení je potřeba znát:

-        podrobnou analýzu a výhled na obrat a zisk

-        plánovat likviditu a zjišťovat finanční potřeby

-        střednědobé a dlouhodobé plánování investičních a kapitálových prostředků

zprostředkování ocenění podniků nebo části podniků nabídnutých ke koupi. Správné financování se zohledněním všech hledisek může šetřit náklady a čas, kdy nejen skladbou cizích a vlastních prostředků, ale i termínovanost jednotlivých zdrojů a skladba požadovaných záruk, musí být v optimálním poměru. Dobře promyšlená koncepce šetří vysoké úrokové a ostatní bankovní náklady, ale také odstraňuje komplikace při udržování trvalé likvidity společnosti.