Naše společnost Vám nabízí tyto produkty :


 • daňové poradenství  
 •  
 •  
  • zpracování a podání daňových přiznání zejména:
   • daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
   • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
   • daňové přiznání k DPH
   • daňové přiznání k silniční dani
   • daňové přiznání k dani z nemovitostí
   • daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věc
  • odklad daňového přiznání
  • zpracování odvolání, následných hlášení, rychlých výzev
  • daňové konzultace
 • zpracování účetnictví a daňové evidence s možností zajištění auditu
  • podvojné účetnictví
   • vedení deníku a hlavní knihy
   • vedení knih analytické evidence
   • evidenci majetku
   • nákladové analýzy a cenové kalkulace
   • vedení střediskového účetnictví
   • roční uzávěrku
   • rekonstrukci účetnictví
  • daňová evidence
   • vedení peněžního deníku
   • vedení knih pohledávek a závazků
   • evidence majetku
   • evidenci DPH
   • roční uzávěrku 
 • zpracování a komplexní vedení mzdové agendy, včetně ročních přiznání
  • kontrola pracovní smlouvy a platového výměru
  • přihlášení zaměstnance na OSSZ a zdravotní pojišťovny, popř. registrace organizace 
  • výpočet mezd
  • vypracování příkazů k úhradě ve formátu banky klienta (mzda, pojištění, daň ze závislé činnosti, spoření, srážky z mezd)
  • zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
  • ukončení pracovního poměru
  • vedení mzdových a evidenčních listů
  • zpracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
  • zástup při kontrolách
  • vypracování podkladů pro potvrzení o příjmech zaměstnanců
  • zpracování statistických hlášení
  • roční uzávěrku
 • ekonomické a účetní poradenství
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • zastupování na úřadech
   

Pro naše klienty zprostředkujeme a zajistíme profesionální a komplexní služby v oborech auditu a daňového poradenství.