Zrušení superhrubé mzdy od roku 2021

 

Zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 se zachováním 15% sazby daně z příjmů fyzických osob a progresivní 23% sazbou daně ze základu nad 48násobek průměrné mzdy je součástí daňového balíčku  2021, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 31.12.2020. Zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 tedy platí a je nutné jej promítnout do zúčtování mezd za leden 2021.

Zrušení superhrubé mzdy zaměstnanci s roční hrubou mzdou do čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy (průměrně měsíčně tedy do 14.764 Kč) přineslo daňovou úsporu 5,07 % hrubé mzdy - u hrubé mzdy 100 000 Kč tedy 5 070 Kč, u hrubé mzdy 50 000 Kč tedy 2 535 Kč či 1 268 Kč u hrubé mzdy 25 000 Kč. Další úsporou je měsíčně 250 Kč plynoucích ze zvýšené slevy na poplatníka.

Superhrubá mzda (tedy základem daně byla "mzda" zvýšená o odvody pojistného za zaměstnavatele) platila v letech 2008 až 2020. Před 1.1.2008 se daň počítala, stejně jako od 1.1.2021, z příjmů; přitom byla uplatňována progresivní sazba daně. V letech 2008 až 2012 byla ze superhrubé mzdy uplatňována lineární 15% sazba daně z příjmů fyzických osob; v letech 2013 až 2020 podléhala "mzda" překračující 48násobek průměrné mzdy solidárnímu zvýšení daně ve výši 7 %.  

Pro příklad výpočtu a rozdílu v čisté mzdě přikládáme kalkulačku