Zálohy OSVČ na pojistném 2021

Z důvodu zvyšování průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství dochází opět ke zvyšování minimálních záloh OSVČ placených na zdravotní a sociální pojištění. Ke zvýšení minimálních záloh dochází s účinností od ledna 2021.

Zdravotní pojištění
 

Minimální záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti 2020

- 2352 Kč se platí od ledna 2020 (za leden splatno do 8. února)

Minimální záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti 2021

2393 Kč se platí od ledna 2021 (za leden splatno do 8. února)

Když máme samostatnou činnost jako hlavní činnost

Pokud je samostatná činnost naše hlavní činnost (podrobněji Socialní pojištění při hlavní činnosti), musíme platit měsíčně poměrně vysokou zálohu, která nemůže být nižší než takzvaná minimální záloha. A pokud nám v posledním Přehledu příjmů vyšla záloha ještě větší, musíme platit tu větší podle Přehledu. 

Minimální zálohu platíme i tehdy, pokud jsme měli v minulém roce ztrátu, nebo pokud s podnikáním začínáme a ještě jsme Přehled nepodávali. Jiné je to, pokud je samostatná výdělečná činnost pro nás jen vedlejší nebo když je sice hlavní, ale pojistné za nás platí i stát.

Když máme samostatnou činnost jako vedlejší

Máme-li samostatný výdělek jako vedlejší činnost (podrobněji Sociální pojištění při vedlejší činnosti), nemusíme platit zálohy, vše zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu. Zdravotní pojištění nás bude stát podle toho, kolik jsme si za rok vydělali: pokud se náš výdělek blížil nule, i zdravotní pojištění se bude blížit nule.

Jako vedlejší se naše samostatná výdělečná činnost bere v těch měsících, kdy jsme zaměstnaní a zaměstnavatel odvede pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu (z minimální mzdy) a my jsme to nahlásili své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

Sociální pojištění
 

Minimální zálohy při hlavní činnosti 2020, 2021

2544 Kč platíme od podání přehledu za rok 2019 do podání přehledu za rok 2020. Také v prvním roce jako OSVČ.

2588 Kč platíme od podání přehledu za rok 2020 do podání přehledu za rok 2021. Také v prvním roce jako OSVČ.

Zálohu v minimální výši pro hlavní činnost platíme tehdy, když máme OSVČ jako hlavní činnost.

Pokud nám v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší. 

Minimální zálohy při vedlejší činnosti

1018 Kč platíme od podání přehledu za rok 2019 do podání přehledu za rok 2020

- 1036 Kč platíme od podání přehledu za rok 2020 do podání přehledu za rok 2021 

Zálohu v minimální výši pro vedlejší činnost platíme tehdy, když máme OSVČ jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla povinnost platit zálohy. Pokud nám však v Přehledu příjmů za minulý rok vyšla vyšší záloha, platíme podle Přehledu tu vyšší. 

 

Pro OSVČ, které své podnikání v roce 2021 teprve začínají platí nová výše minimální zálohy na sociální pojištění v částce 2 588,- Kč od prvního měsíce zahájení podnikání.