Stravné 2021

Sazby cestovních náhrad

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Tuzemské stravné, náhrady za automobil

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr jsou pro rok 2020 stanoveny vyhláškou č. 358/2019 Sb., pro rok 2021 byly vyhlášeny 31.12.2020 vyhláškou č. 589/2020 Sb.

Tuzemské stravné:

 • 5 až 12 hod...91 až 108* Kč pro rok 2021 (87 až 103 Kč pro rok 2020)
 • 12 až 18 hod...138 až 167 Kč pro rok 2021 (131 až 158 Kč pro rok 2020) 
 • více než 18 hod...217 až 259 Kč pro rok 2021 (206 až 246 Kč pro rok 2020) 

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 108 Kč pro rok 2021 odpovídá "daňově optimální" stravenka 137 Kč (137,46 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance od ledna 2021 osvobozen od daně, činí 75,60 Kč. Odpovídající sazbě 103 Kč pro rok 2020 odpovídala "daňově optimální" stravenka 131 Kč (131,09 Kč).

Základní náhrada za 1km jízdy

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2021 činí 4,40 Kč/km (v roce 2020 činila 4,20 Kč/km).

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr:

 • benzin 95 oktanů...27,80 Kč/l pro rok 2021 (32,00 Kč/l v roce 2020)
 • benzin 98 oktanů...31,50 Kč/l pro rok 2021 (36,00 Kč/l v roce 2020)
 • motorová nafta...27,20 Kč/l pro rok 2021 (31,80 Kč/l v roce 2020)
 • elektřina...5 Kč/kWh pro rok 2021 (4,80 Kč/kWh v roce 2020)

Zahraniční stravné

Zahraniční stravné pro rok 2020 určovala vyhláška 310/2019 Sb. ; pro rok 2021 podle vyhlášky 510/2020 Sb. činí:

 • 45€ pro Německo, Rakousko,  Francii (tato sazba pro uvedené země platila již od roku 2018)
 • 50€ pro Itálii (platí od roku 2020)
 • 35€ pro Slovensko (platí od roku 2018)
 • 40€ pro Polsko (platí od roku 2019).

Kompletní přehled zahraničního stravného pro rok 2021 je uveden ve vyhlášce 510/2020 Sb. a pro rok 2020 ve vyhlášce č. 310/2019 Sb.

Krácení zahraničního stravného (podle doby strávené v zahraničí a podle bezúplatného poskytnutí stravování) a jeho vztahu k maximální výši kapesného, kterou lze osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, je věnována informace rozeslána registrovaným odběratelům dne 21.11.2018.