Daně a Brexit

Informace k dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím dosažené 24.12.2020 jsou včetně této dohody dostupné na stránkách EK.

Další informace jsou dostupné na stránkách celní správy.

Finanční správa dne 17.12.2020 zveřejnila Informaci k dopadům BREXITu v oblasti DPH od 1.1.2021. Informace  např. potvrzuje, že dodání zboží, u kterého byla přeprava zahájena v roce 2020 a ukončena až v roce 2021, se považuje za intrakomunitární dodání zboží.

K dopadům BREXITu do oblasti daní z příjmů  zveřejnila Finanční správa Informaci dne 18.12.2020.

Na stránkách Českého statistického úřadu je zveřejněna informace k vykazování pohybu zboží mezi Spojeným královstvím a ČR v Intrastatu.