DPH u nájmu rezidenčních nemovitostí

Od 1.1.2021 dochází ke změně uplatňování DPH u pronájmu vybraných nemovitostí. Pronájem nemovitosti je obecně osvobozen od DPH. Doposud se mohl pronajímatel s nájemcem domluvit a u nájmu vybrané nemovité věci uplatňovat DPH (v případě, že se jednalo o plátce DPH).

S účinností od 1.1.2021 DPH u nájmů vybraných nemovitých věcí uplatnit nelze ani v případě dohody mezi plátci. Toto omezení se týká pronájmu:

  •     rodinného domu (podle předpisů upravujících katastr nemovitostí),
  •     obytného prostoru,
  •     jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru (byt),
  •     stavby nebo její části, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem,
  •     pozemku či práva stavby, jehož součástí jsou výše uvedené nemovitosti.
     

Nájem nemovitostí sloužících k bydlení tak bude vždy osvobozený od DPH a bez nároku na odpočet.

​Pronajímatelé nemovitostí sloužících k bydlení by měli věnovat zvýšenou pozornost již uzavřeným nájemním smlouvám a případně iniciovat jejich úpravu.