Změny sazeb DPH v roce 2020

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Od 1.1.2015 byla snížená sazba daně rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %), přičemž druhá snížená sazba daně začala být uplatňována na poměrně úzký okruh zboží - vyjmenovaný v příloze č. 3a zákona o DPH.

Od 1.2.2019 začala být druhá snížená sazba (10 %) uplatňována i u služeb, konkrétně jde o hromadnou pravidelnou dopravu cestujících a jejich zavazadel (příloha č. 2a zákona o DPH).

Rok 2020 se vyznačuje poměrně častými změnami sazeb DPH:

  • od 1.1.2020 došlo k přeřazení dodání tepla a chladu do 10% sazby - viz informace GFŘ ze dne 16.12.2019
  • od 1.5.2020 byla značně rozšířena příloha č. 2a a do 10% sazby byla přeřazena řada služeb (např. stravovací služby včetně podávání točeného piva), ale i některá dodání zboží (kromě dodání pitné vody "prostřednictvím vodovodů" doplněného do přílohy č. 3a se jednalo také o dodání e-knih dle § 47, a to jak ve formě elektronicky poskytované služby anebo ve formě zboží) - viz informace GFŘ ze dne 11.3.2020
  • od 1.7.2020 (pravděpoodbně) dojde k rozšíření uplatnění 10% sazby. Toto rozšíření přinese vládní daňový balíček 2020 podepsaný prezidentem 19.6.2020 (viz novinka Daně a koronavirus). Tento daňový balíček rozšíří přílohu č. 2a (týká se tedy jen služeb) a do 10% sazby přeřadí ubytovací služby, vstupné na sportovní a kulturní akce (např. fotbalová či hokejová utkání, kina a divadla), využívání sportovních zařízení (např. fitcentra) a osobní dopravu lyžařskými vleky.