Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

 

Daň z nabytí nemovitých věcí, která od 1.1.2014 nahradila daň z převodu nemovitých věcí, je upravena zákonným opatřením č. 340/2013 Sb., které bylo naposledy novelizováno s účinností od 1.11.2019 novelou č. 264/2019 Sb. O změně od 1.11.2019, která se týkala osvobození prvých převodů bytů v novostavbách rodinných domů podle § 7 odst. 1.

V současné době Parlament projednává vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo sice navrženo v rámci koronavirových opatřen,  avšak Poslanecká sněmovna jej neprojednala v režimu legislativní nouze a ve 3. čtení jej schválila 8.7.2020, Senát jej 12.8.2020 vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a definitivně bude potvrzeno až v září.

Důvodem pro vrácení zákona Senátem jsou legislativně-technické změny související se snížením maximální částky odpočtu hypoték, na které verze schválená Poslaneckou sněmovnou 8.7.2019 nepamatovala. Senátní verzi zákona tedy Poslanecká sněmovna téměř jistě přijme, jen je nutné vyčkat na její nejbližší schůzi.

Pokud jde o vlastní zrušení daně z nabytí, až do 31.12.2020 platí generální pardon pro podávání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí  a placení této daně, pokud byl vklad do katastru povolen od 1.12.2019. Zdržení se zrušením daně z nabytí sice neustále přináší drobnou nejistotu, protože toto zrušení stále ještě "černé na bílém" není, ale věcně by nemělo být problémem.

Součástí návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 8.7.2020 jsou také změny zákona o daních z příjmů:

  • pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let
  • pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (podle původního vládního návrhu měl být tento odpočet pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 zcela zrušen).

Podle příslušného přechodného ustanovení, bude-li novela přijata, však nebude nutné daň platit u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

Příklad:

Návrh na vklad převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy byl doručen katastrálnímu úřadu v listopadu 2019. Bude na tento převod vztáhnout zpětné zrušení daně z nabytí, jestliže katastrální úřad vklad povolil:

a)  v listopadu 2019

b) v prosinci 2019?

U varianty a) uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 29.2.2020 a zrušení daně nebude možné zpětně uplatnit (pokud bude zrušení daně schváleno podle předlohy MF)

U varianty b) uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 31.3.2020 a zrušení daně bude možné zpětně uplatnit - pokud bude zrušení daně schváleno podle předlohy MF.