Přerušení EET do 31.12.2020

 

Novela zákona o EET č. 256/2019 Sb. od 1.5.2020 měla jednak rozšířit evidenci hotovostních tržeb na všechny obory podnikání, jednak zavedla možnost (pouze pro určitou skupinu podnikatelů) evidovat tržby ve zvláštním režimu , tedy v tzv. off-line režimu formou papírových účtenek.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl přijat zákon 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Podle tohoto zákona s účinností od 27.3.2020 již není nutné až do uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb; další níže uvedená novela toto přerušení evidence tržeb prodlužuje až do 31.12.2020. 

Parlament 26.5.2020 schválil novelu, která povinnost vydávat zákazníkům eet účtenky a odesílat údaje o tržbách správci daně přerušuje až do 31.12.2020. Toto prodloužení sice není ještě platné, ale prezident jej podepsal 28.5.2020 - je tak jen otázkou času, kdy bude toto prodloužení formálně potvrzeno zveřejněním novely zákona č. 137/2020 Sb. ve Sbírce zákonů.