Zálohy OSVČ na pojistném

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v daném kalendářním měsíci (např. záloha za 09/2020 je splatná od 1. do 30.9.2020). Zákonem č. 136/2020 Sb. byly prominuty zálohy na pojistné na důchodové pojištění  za měsíce 03 až 08/2020. 

Zároveň platí, že pojistné za rok 2020 bude sníženo o částku odpovídající minimální výši záloh (6 x 2.544 Kč u OSVČ s hlavní činností a 6 x 1.018 Kč u OSVČ s vedlejší činností). Tzn., že OSVČ platící za rok 2020 pojistné z minimálního vyměřovacího základu nebudou pojistné ve výši odpuštěných záloh v roce 2021 doplácet a OSVČ, které budou platit za rok 2020 pojistné z vyššího než minimálního vyměřovacího základu, budou doplácet pouze příslušný rozdíl.