D A Ň O V Ý    K A L E N D Á Ř   2 0 1 9


Leden 2019


09.01.2019                     

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
 •                     

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 •                     

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 •                     

  spotřební daň

  • splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 •                     

  daň z hazardních her

  • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018          
 • daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
  • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
  • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018                 
 • spotřební daň

  • daňové přiznání za prosinec 2018
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
 •                     

  biopaliva

  • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.                   
 • daň silniční

  • daňové přiznání a daň za rok 2018
 • daň z nemovitých věcí

  • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019  
 • daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018


  Únor 2019


  11.02.2019                     

  spotřební daň

  • splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15.02.2019                     

  daň z příjmů

  • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018                       
  • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 •                     

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 •                     

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019             
  • souhrnné hlášení za leden 2019                  
  • kontrolní hlášení za leden 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019             

 • spotřební daň

  • splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)                  
  • daňové přiznání za leden 2019                       
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)

 •                     

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019


  Březen 2019


  01.03.2019                     

  daň z příjmů

  • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
 •                     

  spotřební daň

  • splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 •                     

  daň z příjmů

  • čtvrtletní záloha na daň
 •                     

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 •                     

  daň z příjmů

  • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
 •                     

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019                 
  • souhrnné hlášení za únor 2019              
  • kontrolní hlášení za únor 2019    

 • energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
 •                        

  spotřební daň

  • daňové přiznání za únor 2019
 •                     

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)
 •                     

  spotřební daň

  • splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)


  Duben 2019


  01.04.2019                     

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019         
 • daň z příjmů

  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018                  
  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 •                     

  spotřební daň

  • splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 •                     

  daň silniční

  • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
 •                     

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 •                     

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 •                     

  spotřební daň

  • splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 •                     

  daň z hazardních her

  • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019                      
 • daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019
  • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
  • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019                 
 • energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
 • spotřební daň

  • daňové přiznání za březen 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
 •                     

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
 •                     

  energetické daně

  • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty


  Květen 2019


  10.05.2019                     

  spotřební daň

  • splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 •                     

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 •                     

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019                  
 • daň z přidané hodnoty

  • souhrnné hlášení za duben 2019
  • kontrolní hlášení za duben 2019
 • energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019               
 • spotřební daň

  • splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za duben 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

 •                     

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 • daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019


  Červen 2019


  10.06.2019                     

  spotřební daň

  • splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 •                     

  daň z příjmů

  • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 •                     

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 •                     

  spotřební daň

  • splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 •                     

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019                   
  • souhrnné hlášení za květen 2019
  • kontrolní hlášení za květen 2019

 • energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019
 • spotřební daň

  • daňové přiznání za květen 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)