Sociální a zdravotní pojištění 2019


Sociálnní pojištění


Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění musíme platit, pokud máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost. A taky tehdy, pokud ji máme jen jako vedlejší, ale dosáhli jsme slušného zisku. Osvobozeni od záloh jsme jen tehdy, když to máme jako vedlejší činnost a máme nízký zisk.

Splatnost záloh od ledna 2019

Od ledna 2019 jsou zálohy splatné vždy od prvního do posledního dne měsíce, na který je záloha určena. (Do konce roku 2018 se platí od 1. do 20. dne následujícího měsíce.) Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Minimální zálohy při hlavní činnosti

Máme-li podníkání jako hlavní činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy. Stejně tak, když se samostatnou činností začínáme.

- v roce 2018 platíme zálohu 2189 Kč (od podání přehledu za rok 2017 do podání přehledu za rok 2018)

- v roce 2019 platíme zálohu 2388 Kč (od podání přehledu za rok 2018 do podání přehledu za rok 2019)


Minimální záloha při hlavní činnosti

Pokud máme samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní příjem a v Přehledu za minulý rok nám vyšlo méně než minimální záloha, platíme alespoň tu minimální částku. 


Zdravotní pjištění

 

- minimální záloha při hlavní činnosti do platby za prosinec 2018 je 2024

- minimální záloha při hlavní činnosti od platby za leden 2019 je 2208 Kč

Minimální zálohu platíme i tehdy, pokud jsme měli v minulém roce ztrátu, nebo pokud s podnikáním začínáme a ještě jsme Přehled nepodávali. Jiné je to, pokud je samostatná výdělečná činnost pro nás jen vedlejší:

Když máme samostatnou činnost jako vedlejší

Máme-li samostatný výdělek jako vedlejší činnost, nemusíme platit zálohy, vše zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu. Zdravotní pojištění nás bude stát podle toho, kolik jsme si za rok vydělali: pokud se náš výdělek blížil nule, i zdravotní pojištění se bude blížit nule.

Jako vedlejší se naše samostatná výdělečná činnost bere v těch měsících, kdy jsme zaměstnaní a zaměstnavatel odvede pojistné alespoň z  minimálního vyměřovacího základu (z minimální mzdy) a my jsme to  nahlásili své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

Splatnost zálohy

Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května). Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Pojistné platí i stát - zálohy dle Přehledu

Pokud patříme mezi osoby, za které platí pojistné i stát  což je např.

  • student
  • starobní nebo invalidní důchodce, v kterékoliv skupině
  • žena pečující o malé dítě
  • podrobně  § 7 zákona 48/97 o veřejném zdravotním pojištění

Že platí některá z uvedených skutečností nahlásíme na své zdravotní pojišťovně do 8 dnů od změny. Zálohy pak platíme jen podle zisku z předešlého roku, i když je samostatná činnost naše hlavní činnost. Minimální zálohy platit nemusíme (jednou jsem platila 30 Kč měsíčně). Po skončení roku po podání Přehledu doplatíme pojistné  ze skutečně dosaženého zisku. Případný přeplatek ze záloh nám pojišťovna vrátí.

V roce, kdy s podnikáním začínáme, zálohy neplatíme, a to až do podání prvního Přehledu.