Novinky - daň z nabytí nemovitých věcí


Od 1.1.2019 je vyhláškami č. 127/2018 Sb. a č. 279/2018 Sb., novelizována vyhláška č. 419/2013 Sb., podle které se určuje směrná hodnota pro účely daně z nabytí nemovitých věcí.

Od 1.1.2019 je novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 288/2018 Sb. - týká se několika desítek katastrálních území a má vlív na základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod.