Novinky - mzdy


Dohody o pracovní činnosti

Od roku 2019 vzroste limit u Dohod o pracovní činnosti, do 2999 Kč je bez pojištění. Zdravotní a sociální pojištění se nově odvádí až od příjmu alespoň 3000 Kč měsíčně.


Minimální mzda

Minimální mzda pro rok 2019 činí 13.350 Kč - v roce 2018 činila 12.200 Kč.   

O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje jej nařízením; jedná se o nařízení vlády 567/2006 Sb., v platném znění - od 1.1.2019 ve znění nařízení č. 273/2018 Sb.

Příslušné nařízení vlády však neupravuje pouze minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu ve smyslu § 112 zákoníku práce, která se (není-li u konkrétního zaměstnavatele stanoveno kolektivní smlouvou) odvozuje od minimální mzdy (v rozsahu jejího jedno až dvojnásobku).

Nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce - např. "výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit studené kuchyně" patří podle přílohy k prováděcímu nařízení vlády do 3. skupiny prací se zaručenou mzdou v roce 2018 v částce 14.900 Kč a od 1.1.2019 v částce  16.280 Kč - v roce 2017 pro tuto skupinu prací zaručená mzda činila 13.400 Kč, takže nárůst je zde poměrně velký.

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2018 činila 1.647 Kč a od 1.1.2019 se zvyšuje na 1.803 Kč.

Z daňového hlediska minimální mzda ovlivňuje:

 • maximální výši slevy za umístění dítěte dle § 35bb ZDP (maximálně lze  uplatnit na jedno dítě tuto slevu až do výše 12.200 Kč za rok 2018 resp. 13.350 Kč za rok 2019)
 • podmínku pro nárok na daňový bonus na dítě dle § 35c ZDP - nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy -  tedy alespoň ve výši 73.200 Kč pro rok 2018 resp. 80.100 Kč pro rok 2019
 • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP - podmínka dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2019 tedy příjmů 6.675 Kč, za rok 2018 to bylo ve výši 6.100 Kč)
 • pravidelné důchody jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně (§ 4 odst. 1 písm. h) ZDP) - tedy do výše 439.200 Kč za rok 2018 resp. do výše 480.600 Kč.

Pro účely ZDP je přitom minimální mzda vymezena v § 21h:

Minimální mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy

a) účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období (to je důležité, pokud se minimální mzda mění v průběhu kalendářního roku jako tomu bylo v roce 2013) a

b) neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti. (do konce roku 2016 nařízení vlády 567/2006 Sb. obsahovalo v § 4 odlišnou úpravu minimální a zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

Vývoj minimální mzdy:

 • od 1.1.2019....................13.350 Kč
 • 1.1.2018 - 31.12.2018.....12.200 Kč
 • 1.1.2017 - 31.12.2017.....11.000 Kč
 • 1.1.2016 - 31.12.2016.......9.900 Kč
 • 1.1.2015 - 31.12.2015........9.200 Kč
 • 1.8.2013 - 31.12.2014........8.500 Kč

Nemocenské a náhrada mzdy se zvýší

Ode dneška se mění také výše nemocenského a náhrady mzdy. Nově se vám bude počítat více peněz z výdělku, a to proto, že se zvyšují redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy.


Redukce výdělku
Redukční hranice v roce 2018                  Redukční hranice v roce 2019                Míra zápočtu

do 175 Kč

do 190,75 Kč90 %

od 175 Kč do 262,33 Kč

od 190,75 Kč do 286,13 Kč60 %

od 262,33 Kč do 524,65 Kč

od 286,13 Kč do 572,25 Kč30 %

nad 524,65 Kč

nad 572 Kč0 %

Pro nemocenské se uplatňují také tři redukční hranice:

 1. redukční hranice v r. 2018 je 1000 Kč, v r. 2019 to bude 1090 Kč,
 2. redukční hranice v r. 2018 činí 1499 Kč, v r. 2019 bude činit 1635 Kč,
 3. redukční hranice je v r. 2018 2998 Kč a v r. 2019 bude činit 3270 Kč.

O navýšení nemocenských dávek nemusíte žádat, vše bude provedeno automaticky. Podrobnosti se dočtete v článku Nemocenské 2019: Náhrada mzdy za nemoc i nemocenské dávky se zvyšují a v článku Kolik musíte vydělávat, abyste měli nárok na nemocenské dávky?


Díky valorizaci vyšší dávky

Vlivem valorizace redukčních hranic vyměřovacího základu dochází ke zvýšení i dalších nemocenských dávek, a to peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v mateřství. Jejich výši si můžete spočítat v příslušných kalkulačkách:

 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • ošetřovné.

První tři dny nemoci možná znovu dostanete zaplaceny

Připomeňme, že během roku by pravděpodobně mělo dojít ke zrušení karenční doby (od 1. července 2019). Počítá s tím totiž programové prohlášení vlády. Více podrobností najdete v článku Výhodnější nemocenská: proplácet se budou i první tři dny. Řeší se, kolik zaplatí firmy.

Není ale jasné, kdy k tomu nakonec dojde. Ve středu 31. října 2018 sice poslanci schválili tuto novelu zákoníku práce, která změní vyplácení nemocenského, návrh zákona pak ale putoval do Senátu, který jej 20. prosince 2018 na své 4. schůzi zamítl. Poté návrh zákona putoval zpět do Poslanecké sněmovny. Ta jej může pozměnit, případně o něm může znovu hlasovat. Pokud by novelu zákona opět odhlasovala, už by nešla do Senátu, ale přímo k podpisu prezidentovi. Kdy a jestli k tomu dojde, ale nikdo neví, a tak si na to budeme muset počkat.

Tzv. třídenní karenční dobu zavedla v roce 2008 vláda Mirka Topolánka (ODS) v rámci tzv. úsporného balíčku. V pololetí roku 2008 ji ale Ústavní soud zrušil. Od ledna 2009 ji však poslanci znovu prosadili s tím, že snížili odvody firmám. Tato forma zákona už prošla a Ústavní soud ji v roce 2012 zrušit odmítl.

Zástupci vládnoucích stran ANO a ČSSD se ale dohodli, že tuto karenční dobu zruší a nově byste za ni dostávali náhradu mzdy.

Podrobnosti se dočtete v článku Nemocenské dostanete i za první tři dny nemoci. Ekonomové ale změnu kritizují a v článku Výhodnější nemocenské: proplácet se budou i první tři dny. Řeší se, kolik zaplatí firmy.

S účinností zákona se počítá od 1. července 2019. Zatím ale ještě nenabyl platnosti a nepodepsal jej prezident, takže se výsledná podoba zákona i účinnost může změnit.


Roční zúčtování daně

Pro zdaňovací období roku 2018 byl vydán nejen zcela nový tiskopis prohlášení k dani (viz praktická informace Prohlášení 2018 - Vzor č. 26), ale také zcela nový tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - tento tiskopis teprve bude vydán tiskem (na finančních úřadech by měl být k dispozici od poloviny prosince 2018), protože se poprvé použije až pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2018, tedy na počátku roku 2019.

Žádost o roční zúčtování daně je zcela nový tiskopis 25 5457B, vzor č. 1 - jedná se v podstatě o odtržený druhý list z dřívějších formulářů "prohlášení k dani" (naposledy z tiskopisu prohlášení vzor č. 25). Stejně jako tiskopis "prohlášení k dani" vzor č. 26 je i tiskopis "ročního zúčtování" určen pouze na jedno zdaňovací období. Nic ovšem nebude bránit tomu, aby zaměstnanec požádal o roční zúčtování daně za rok 2018 (na začátku roku 2019) na tiskopisu "prohlášení k dani" vzor č. 25 či 24.

Důvodem pro vydání nového tiskopisu je skutečnost, že počínaje zúčtováním daně za zdaňovací období roku 2018 není nutné o roční zúčtování daně žádat pouze v písemné formě. Zaměstnanec o něj může požádat např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na žádosti o roční zúčtování zaznamená.


Tiskopis "žádosti o roční zúčtování daně" vzor č. 1 byl zveřejněn sdělením z 19.10.2017. Tiskopisy mají být dostupné na finančních úřadech od poloviny prosince 2018. Počítačová .xml struktura tohoto formuláře byla zveřejněna sdělením z 24.10.2018.