Novinky - DPH


Mezi nejvýznamnější věcné změny patří:

 • implementace unijního práva (směrnice) - poukazy (vouchery) a e-commerce
 • stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši
 • úprava pojmů úplata a ekonomická činnost
 • stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin)
 • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce
 • úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci
  • stávající úprava v § 44 je nahrazena novými ustanoveními (§ 46 a násl.), která v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie rozšiřuje tituly, na základě kterých může být základ daně opraven
  • oprava základu daně v případě reorganizace je v návaznosti na judikaturu podřazena pod úpravu základu daně podle § 42
 • úprava osvobození od daně při dodání lidské krve a jejích složek
  • osvobození od daně se bude muset vztahovat na dodání plazmy přímo použité pro péči o zdraví nebo k terapeutickým účelům, nikoliv na dodání plazmy určené k průmyslovému využití (např. výroba léků)
 • úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
  • zavedení lhůty 6 měsíců pro vydání platebního výměru na pokutu vzniklou ze zákona a přechodné ustanovení, na jehož základě se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty, čímž je fakticky eliminuje
Dělená účinnost: většina od 1. ledna 2019, pár ustanovení od 1. ledna 2021 (legisvakance pro povinnou elektronickou formu podání identifikovaným osobám a omezení možnosti zdanit nájem nemovité věci).