Jednotný kurz pro rok 2018


Cizí měnu přepočteme

Vedeme-li daňovou evidenci nebo uplatňujeme paušální výdaje, můžeme použít  pro přepočet cizí měny na koruny  několik způsobů. Během jednoho roku však nemůžeme kombinovat jednotný kurs a kursy z účetnictví.

Jednotný kurz, jednotné kurzy

Tzv. Jednotné kurzy vyhlašuje Ministerstvo financí vždy po skončení roku Pokynem D zpětně pro právě uplynulý rok.

Pro  rok 2015 viz Pokyn D-25, pro rok 2016 viz Pokyn D-31, pro rok 2017 viz Pokyn D 36, pro rok 2018 viz Pokyn 40

Znamená to, že transakce v cizí měně "strkáme" během roku "do šuplíku" a přepočítáme a zaevidujeme je až po konci roku. (Tento způsob samozřejmě neuplatní plátce DPH.)

Kurzy nákupu či prodeje cizí měny

Během roku můžeme také použít kurz při nákupu či prodeji cizí měny, tak, jak to banka nebo směnárna spočítala, a dala nám od toho papír.

Kurzy z účetnictví

Místo jednotných kurzů podle pokynu D po skončení roku můžeme během roku použít i kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB:

  • pevný kurz (stanovujeme si jej na předem na určitou dobu, například měsíc nebo rok)
  • nebo aktuální kurzy

Podáváme-li daňové přiznání za část roku

Podáváme-li daňové přiznání jen za část roku, použijeme (dle § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů) směnný kurz k datu uskutečnění příjmu či výdaje nebo průměr směnného kurzu stanoveného ČNB poslední den každého měsíce části zdaňovacího období, za kterou daňové přiznání podáváme.

Kurzové rozdíly

Pokud vedeme daňovou evidenci nebo uplatňujeme výdaje paušálem,  nepočítáme na konci roku kurzové rozdíly. To děláme jen tehdy, když  vedeme podvojné účetnictví.