Daň z příjmů - solidární daň


Sazba daně z příjmů 15 %

Sazba daně z příjmů je 15 % pro všechny příjmy. (Po odečtení výdajů u příjmů, kde je to možné, například z podnikání.)


Solidární zvýšení daně "milionářská daň" 2018

Ze základu daně, který přesahuje strop vyměřovacího základu na sociální pojištění, zaplatíme navíc zvýšení daně ve výši 7%.

Pro příjmy za rok 2018 tak budeme platit navíc 7 % z částky celkového daňového základu, která přesáhne 1 569 552 Kč.

Pokud jsme měli v předchozích letech ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti, můžeme ji předtím zohlednit.