Procentuální výdaje od roku 2018           

Tento článek upozorňuje na snížení maximální částky procentuálních výdajů (výdaje uplatňované procentem z příjmů), které se povinně uplatní poprvé v daňovém přiznání za rok 2018 a které je současně doprovázeno zrušením omezení v uplatnění slevy na manžela/manželku resp. daňového zvýhodnění na dítě.

Typ činnosti/zdaňovací období

2017 a 2018

Zemědělství, lesní a vodní hospodářství

  • 80 %, max. 800 000 Kč

Řemesla

  • 80 %, max. 800 000 Kč

Ostatní živnosti

  • 60 %, max. 600 000 Kč

Autorská tvorba, svobodná povolání

  • 40 %, max. 400 000 Kč

Z příjmů z nájmu

  • 30 %, max. 300 000 Kč

Sleva na manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě při současném uplatnění procentuálních výdajů

Dobrovolně lze zrušení omezení v uplatnění slevy na manžela/manželku resp. daňového zvýhodnění na dítě použít již v daňovém přiznání za rok 2017 - v tomto případě je však nutné již pro rok 2017 použít nová maxima procentuálních výdajů (nižší limit procentuálních výdajů).

Omezení v uplatnění slevy na manžela/manželku resp. daňového zvýhodnění na dítě při současném uplatnění výdajů procentem z příjmů, které platí naposledy pro rok 2017 (pokud není za rok 2017 uplatněn nižší limit procentuálních výdajů) resp. se uplatnilo naposledy za rok 2016 (pokud je za rok 2017 uplatněn nižší limit procentuálních výdajů), bylo předmětem ústavní stížnosti a Plénum Ústavního soudu ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 15/17 uvedené ustanovení jakožto protiústavní neshledalo. Pokud tedy ustanovení § 35ca zákona o daních z příjmů ve znění účinném k 30.6.2017 brání v uplatnění slevy na manžela/manželku resp. daňového zvýhodnění na dítě při současném uplatnění procentuálních výdajů, lze slevu na manžela/manželku resp. daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit pouze v případě, že v příloze č. 1 (týká se příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů) resp. v příloze č. 2 (týká se příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů) bude označeno "uplatňuji nižší limit procentuálních výdajů".

Příklad 1

Podnikatel má za rok 2017 pouze příjmy z živnosti neřemeslné ve výši 1.100.000 Kč a chce v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů. Kromě ustanovení § 35ca zákona o daních z příjmů splňuje podnikatel podmínky pro uplatnění slevy na manželku resp. daňového zvýhodnění na dítě. Jak může podnikatel postupovat v daňovém přiznání za rok 2017?

Podnikatel může za rok 2017 jedním z následujících dvou postupů:

a) Podnikatel v příloze č. 1 neoznačí, že uplatňuje nižší limit procentuálních výdajů - potom jeho procentuální výdaje činí 660 tis. Kč (uplatní se vyšší limit procentuálních výdajů 1,2 mil. Kč) a nemůže uplatnit slevu na manželku ani daňové zvýhodnění na dítě.

b) Podnikatel v příloze č. 1 označí, že uplatňuje nižší limit procentuálních výdajů - potom jeho procentuální výdaje činí 600 tis. Kč (uplatní se nižší limit procentuálních výdajů 600 tis. Kč) a může uplatnit slevu na manželku i daňové zvýhodnění na dítě.

Ustanovení § 35ca zákona o daních z příjmů ve znění do 30.6.2017 zakazovalo uplatnění procentuálních výdajů pouze v případech, kdy je dílčí základ daně ze samostatné činnosti podle § 7 resp. z nájmu dle § 9 stanoven s využitím procentuálních výdajů a takto stanovený dílčí základ daně podle § 7 resp. § 9 (pokud by byly procentuální výdaje použity jak u § 7, tak u § 9, tak by byl rozhodující součet dílčích základů daně podle § 7 a 9) se na celkovém základu daně podílí více než 50 %.

Příklad 2

Podnikatel má za rok 2017 příjmy z živnosti neřemeslné ve výši 1.100.000 Kč a chce v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů. Podnikatel má za rok 2017 také mzdu ve výši 360.000 Kč, ke které se váže odvod pojistného zaměstnavatelem ve výši 34 % (122.400 Kč). Podnikatel splňuje podmínky pro uplatnění slevy na manželku resp. daňového zvýhodnění na dítě - může tyto položky uplatnit a přitom uplatnit procentuální výdaje do limitu 1,2 mil. Kč?

Ano, může. Pokud podnikatel uplatní výdaje 60 % z příjmů z živnosti neřemeslné do limitu 1,2 mil. Kč (tj. neoznačí, že uplatňuje nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů), činí tyto 660.000 Kč a dílčí základ daně podle § 7 bude činit 440.000 Kč (1.100.000 - 660.000). Protože dílčí základ daně podle § 6 (superhrubá mzda) činí 482.400 Kč (360.000 + 122.400), činí celkový základ daně 922.400 Kč a na něm se dílčí základ daně podle § 7 podílí "jen" 47,7 % (440.000 / 922.400), tedy není překročena hranice 50 % a ustanovení § 35ca zákona o daních z příjmů nebrání uplatnění procentuálních výdajů. V tomto případě tedy podnikatel v příloze č. 1 neoznačí, že uplatňuje nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů, uplatní výdaje ve výši 660.000 Kč a přitom uplatní slevu na manželku resp. daňové zvýhodnění na dítě