Novinky - daň z nemovitých věcí


Zákon o dani z nemovitých věcí byl k 1.1.2018 novelizován zákonem č. v souvislosti se změnami stavebního řádu od 1.1.2018, jedná se o změny pro běžnou praxi nepříliš významné:

  • § 6 odst. 3 - v definici stavebního pozemku je nově reagováno na vydávání společného povolení k umístění stavby
  • v § 4 odst. 1 písm. o) a § 9 odst. 1 písm. j) reagováno na změnu působnosti stavebních úřadů u staveb na dráze dle stavebního zákona a zákona o drahách - tyto stavby nebudou od 1.1.2018 náležet do působnosti speciálního stavebního úřadu, ale do působnosti obecných stavebních úřadů

Vyhláškou č. 403/2017 Sb. je poměrně rozsáhle novelizována vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků - ke změně ocenění zemědělské půdy (z této ceny se vychází např. u polí, luk a zahrad při stanovení základu daně z nemovitých věcí) dochází přibližně u 150 katastrálních území, a to směrem nahoru i směrem dolů. Vyhláška s jednotlivými cenami pro katastrální území, u kterých dochází ke změně je dostupná ZDE.