Pojistné z dohod o provedení práce od roku 2024

Součástí tzv. konsolidačního balíčku 2024 je koncepční změna účasti na nemocenském pojištění (a s ní spojeným odvodem pojistného na sociální zabezpečení) u zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce. Změna měla být původně účinná od 1.1.2024, ale nakonec byla účinnost těchto změn Poslaneckou sněmovnou odložena na 1.7.2024; nyní musí konsolidační balíček potvrdit ještě Senát.

Současný limit nastavený jako měsíční příjem překračující fixně stanovenou částku 10.000 Kč bude od 1.7.2024 navázán na vývoj průměrné mzdy. Především se však bude sčítat:

  • příjem z dohod o provedení práce plynoucí od jednoho zaměstnavatele
  • příjem z dohod o provedení práce plynoucí od všech zaměstnavatelů.

Podle výše průměrné mzdpro rok 2024 bude od 1.7.2024 účast na nemocenském pojištění zakládat např.:

  • příjem z jedné dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahuje měsíčně částky 10.500 Kč (podle současné úpravy zakládá účast na nemocenském pojištění až překročení limitu 10.000 Kč, podle nové úpravy bude rozhodující již dosažení limitu)
  • příjem z několika dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahuje měsíčně částky 10.500 Kč
  • příjem z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů, pokud bude dosaženo měsíčně příjmu 17.500 Kč.

Novela zákoníku práce

Již od 1. října byl poměrně zásadním způsobem novelizován zákoník práce novelou č. 281/2023 Sb. označovanou jako transpoziční novela. Většina změn nabyla účinnosti již od 1. října. Transpoziční novelu 281/2023 Sb. komentuje MPSV ZDEZDE ZDE.

MPSV v říjnu 2023 předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zavádějící s účinností navrženou od 1.7.2024 automatickou valorizaci minimální mzdy - viz článek Minimální mzda 2024.

Zásadní novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. obsahuje např. změny právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzv. DPP (dohod o provedení práce) a DPČ (dohod o pracovní činnosti) jako např. povinnost předem rozvrhovat pracovní směny, dodržovat nepřetržité odpočinky, poskytovat příplatky za víkendovou práci. S účinností od 1.1.2024 budou dohody zakládat nárok na dovolenou.

Např. odměna z DPP a DPČ za práci ve svátek 28. září řídila ještě starými pravidly. Za práci ve svátek na základě DPP či DPČ ve svátek 28. října 2023 již bude náležet placené náhradní volno nebo příplatek ve výši 100 % průměrného výdělku.

Od 1. října 2023 se rozšířila informační povinnost zaměstnavatele uzavírajícího pracovní smlouvu - jedná se o rozšíření informací o obsahu pracovního poměru dle § 37 zákoníku práce (právní úpravu účinnou do 30.9.2023 naleznete ZDE, novou úpravu účinnou od 1.10.2023 ZDE). Obdobná povinnost se od 1.10.2023 zavádí i pro DPP a DPČ - do zákoníku práce je nově vloženo ustanovení § 77a). Ke splnění uvedené informační povinnosti lze využít nezávazné vzory vypracované MPSV a dostupné ZDE.

Od 1. října je u nových smluv nutné poměrně podrobně informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru resp. vztahu založeného DPP či DPČ 

Novela také od 1. října zavádí např. pravidla pro výkon práce na dálku (home office).

Součástí novely je také změna zákona o daních z příjmů - náhrada za home office do výše stanovené vyhláškou - od 1. října je tato paušální náhrada stanovena vyhláškou 299/2023 Sb. na 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce.