Přehled změn sazeb DPH od 1.1.2024

DPH se uplatňuje v základní sazbě (21 %) anebo ve snížené sazbě. Základní sazba DPH 21 % se bude uplatňovat i v roce 2024.

Snížená sazba daně byla od 1.1.2015 rozdělena na první sníženou sazbu (15 %) a na druhou sníženou sazbu (10 %) - od 1.1.2024 se bude uplatňovat opět jen jedna snížená sazba daně, která bude činit 12 %.

Sazby DPH 2024

Tzv. konsolidační balíček 2024 přináší především tyto zásadní změny v sazbách DPH od 1.1.2024

  • u dodání potravin se namísto sazby 15 %  bude uplatňovat sazba 12 %
  • u dodání nealkoholických nápojů (s výjimkou vybraných nápojů) se bude uplatňovat sazba 21 % namísto sazby 15 %
  • základní sazba DPH 21 % se bude nově uplatňovat u dodání palivového dřeva a řezaných květin
  • u služeb se základní sazba DPH 21 % bude nově uplatňovat u kadeřnických a holičských služeb, u podávání točeného piva, u podávání nealkoholických nápojů (s výjimkou podávání kohoutkové vody a vybraných nápojů) u služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, u oprav obuvi, kožených výrobků a kol, u úklidových prací
  • namísto 21% sazby se od 1.1.2024 bude 12% sazba uplatňovat u příležitostné autobusové přepravy osob
  • sazba 12 % bude výslovně stanovena pro provoz lyžařských svahů
  • u knih, a to i u elektronických se bude uplatňovat osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na vstupu
  • snížená sazba 12 % se uplatní u novin a časopisů, a to jak tištěných, tak elektronických

Pro uplatnění správné sazby DPH jsou zásadní především přílohy č. 2 a 3 zákona o DPH (přílohy č. 2a a 3a jsou z důvodu obnovení jediné snížené sazby DPH k 1.1.2024 zrušeny). Schválené znění přílohy č. 2 (výčet služeb, u kterých se bude uplatňovat snížená sazba DPH 12 %) je dostupné ZDE a přílohy č. 3 (výčet dodání zboží, u jehož dodání se bude uplatňovat snížená sazba DPH 12 %) je dostupné ZDE.