Ceník mzdové a personální agendy

 

zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru                                    200,--Kč/měsíc

mimoevidenční stav ( mat.dovolená,voj.služba)                                    200,--Kč/měsíc

přihlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence )                                        200,--Kč

odhlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence )                                        200,--Kč

konzultace pracovní smlouvy                                                              200,--Kč

zastupování na kontrolách                                                                 350,--Kč/hod

 

Ceny za zpracování mezd jiným subjektům (rozpočtové a příspěvkové

organizace) jsou stanoveny na základě individuálních ceníků.

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.