Ceník ekonomického pradenství

 

  • Za zpracování rozborů hospodaření, kalkulací a rozpočtů,

    finančních analýz, zpracování podkladů pro investiční rozhodování

    a posouzení návratnosti investic, zpracování podkladů pro banky

    je stanovena hodinová sazba                 1.000,-- až 1.500,--Kč/hod

  • Za vypracování výkazů pro Český statistický úřad

    je stanovena hodinová sazba                                    200,--Kč/hod

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH