Ceník daňové evidenence

 

cena za zpracovaný doklad                  15,--Kč minimálně však 2.500,--Kč/měsíc

 

Ke smlouvám o zpracování účetnictví je standardně uzavírána smlouva

na daňové poradenství.

 

Při provádění rekonstrukcí účetnictví a zpětného zpracování účetnictví

se k ceně za účetnictví připočítává částka 500,- Kč za každý zpracovaný měsíc,

bez ohledu na počet dokladů.   

                          
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.