Ceník za vedení účetnictví

 

cena za zpracovaný doklad           25,--Kč minimálně však 5.000,--Kč/měsíc              

 

Ke smlouvám o zpracování účetnictví je standartně uzavírána smlouva

na daňové poradenství. Ceny pro rozpočtové a příspěvkové organizace

na zpracování účetnictví se sjednávají na základě individuálních ceníků.

 

Při provádění rekonstrukcí účetnictví a zpětného zpracování účetnictví

se k ceně za účetnictví připočítává částka 500,- Kč za každý zpracovaný

měsíc, bez ohledu na počet dokladů.

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.