Cestovní náhrady 2017


Sazby

tuzemského stravného do konce roku 2016 (31. 12. 2016) určovala vyhláška č.385/2015 Sb. Dnem 1. ledna 2017 nabývá účinnosti vyhláška č. 440/2016 Sb.,která určuje sazby tuzemského stravného právě pro rok 2017. V rámci vyhláškydošlo např. k těmto změnám:

-         
maximální částka tuzemského stravného byla navýšena ze 198 Kč (rok 2016) na
205 Kč

-         
sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily byla zvýšena na
3.90 Kč/KM
(pro rok 2016 byla sazba 3.80 Kč/km)

-         
výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty se
snížila na: 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 32, 50 Kč u benzinu
automobilového 98 oktanů, 28,60 Kč
u motorové nafty

Odkaz na vyhlášku - tuzemské stravné: https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-440.htm

Sazby
zahraničního stravného stanovuje vyhláška č. 366/2016 Sb. ve své příloze. Pro
rok 2017 zůstává beze změny sazba zahraničního stravného např. pro:

-         Německo            45 EUR

-         Rakousko            45 EUR

-         Itálie                  45 EUR

-         Francie               45 EUR

-         Slovensko          35 EUR

-         Polsko                35 EUR

Odkaz na vyhlášku - zahraniční stravné: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2016/vyhlaska-c-366-2016-sb-26633