DPH v roce 2017

Komentář změn DPH v průběhu roku 2016  naleznete ZDE; poslední změnou roku 2016 bylo přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby daně 21 % do první snížené sazby daně 15 % od 1.12.2016 - k této změně zveřejnila finanční správa 28.11.2016 samostatnou informaci.

Z důležitějších změn k 1.1.2017 platí pouze změny plynoucí z předpisů EU:

  • novela prováděcího nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby, prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1042/2013 - vymezení nemovitosti a služeb s nemovitostmi souvisejících. K této problematice Generální ředitelství Evropské komise pro daně a celní unii (GŘ TAXUD) zpracovalo vysvětlivky.

Změny zákona o DPH k 1.1.2017 zákony č. 377/2015 Sb. a 188/2016 Sb. se běžné praxe netýkají - v návaznosti na zrušení důchodového spoření došlo ke změně definice penzijních činností v § 54a a v návaznosti na novou úpravu hazardních her od 1.1.2017 je nově vymezeno "provozování hazardních her" v § 60.

Dne 10.1.2017 Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto novela zákona o DPH, která přeřazuje dodání novin ze sazby 15 % do sazby 10 %; tato změna se začne používat dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů (původně byla totiž schválena s účinností od 1.1.2017).

Dne 13.1.2017 Poslanecká sněmovna schválila zákon, kterým se s účinností od 1.4.2017 mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk 873) - součástí tohoto daňového balíčku je rozsáhlá novelizace zákona o DPH. Schváleny byly např. tyto novinky:

  • koncepční změny v uplatnění DPH u společností ("sdružení"), a to s dvouletým přechodným ustanovením pro přechod na novou úpravu. Zároveň se ruší pravidlo, že uzavřením smlouvy o společnosti s plátcem se příslušná osoba stává také plátcem.
  • zavedení zvláštní úpravy pro "vrácení" odpočtu v případě nedoloženého zničení, ztráty či odcizení
  • nové vymezení povinnosti přiznat daň, a to i ve vazbě na úpravu jedno či víceúčelových poukazů dle směrnice 2016/1065/EU (členské státy mají sice povinnost implementace této novely směrnice o společném systému DPH až od 1.1.2019, ale v podstatě jde jen o zobecnění judikatury ke stávající úpravě)
  • jednorázová úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku se bude nově provádět i v průběhu kalendářního roku (dosud se provádí až v daňovém přiznání za prosinec resp. poslední čtvrtletí daného roku)
  • jednorázová úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku i v případě zničení, ztráty či odcizení
  • dílčí změna pravidel pro dopady uplatnění DPH za období spadající do jiného kalendářního roku (za určitých podmínek bude možné uplatnit za jiný kalendářní rok i odpočet v částečné výši, tj. i v případě použití koeficientu či poměrného koeficientu)
  • institut nespolehlivých plátců se doplňuje o institut nespolehlivých osob,
  • ručení příjemce zdanitelného plnění (§ 109) se rozšiřuje o případy přijetí úplaty za zdanitelné plnění virtuální měnou.