Daňový balíček 2023

 

Po daňovém balíčku 2021 bude s největší pravděpodobností přijat s účinností od 1.1.2023 daňový balíček 2023. Vládní návrh daňového balíčku Poslanecká sněmovna projednala ve 2. čtení dne 25.10.2022 s tím, že jako pozměňovací návrh je projednáván také návrh na windfall tax (daň z neočekávaných resp. mimořádných zisků). O konečné podobě daňového balíčku by měla Poslanecká sněmovna rozhodnout 4.11.2022.

Součástí daňového balíčku 2023 mělo být především zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH na 2 mil Kč (viz článek DPH 2022-2023) a nová úprava paušální daně umožňující její uplatnění OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč. Zaměstnanci má vzniknout povinnost podat daňové přiznání, pokud jeho další příjmy nepřesahují 20 tis. Kč (dnes je tento limit 6 tis, Kč). Tyto změny se uplatní až od roku 2023.

Daňový balíček však obsahuje i některé retroaktivní změny pro období roku 2022. Pro období roku 2022 by měl daňový balíček 2023 přinést především možnost uplatnění mimořádných odpisů i pro majetek pořízený (uvedený do užívání) v průběhu roku 2022.

Další změny daní z příjmů použitelné již pro rok 2022 se týkají odpisu nemovité kulturní památky či odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání podle § 34g ZDP.

V zákoně o DPH by měl daňový balíček (kromě limitu 2 mil. Kč pro povinné plátcovství) přinést  především změny související s kontrolním hlášením (např. snížení pokut v některých případech či možnost reagovat na výzvu k podání následného kontrolního hlášení do 17 dnů od dodání do datové schránky bez ohledu na okamžik přihlášení do datové schránky).