Cestovní náhrady 2023

 

Sazby zahraničního stravného platného od 1.1.2023 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 401/2022 Sb. - v případě Polska dochází ke zvýšení na 45€, beze změny stávají sazby zahraničního stravného pro:

  • Itálii a Francii - sazba 50€
  • Německo a Rakousko - sazba 45€
  • Slovensko - sazba 35€

Sazby tuzemských cestovních náhrad pro rok 2023 budou vyhlášeny až v průběhu prosince. Např. sazba základní náhrady za použití osobního automobilu by měla  být zvýšena na 5,20 Kč/km jízdy.

Výše sazeb tuzemského stravného od 1.1.2023 by měla činit:

  • 5 až 12 hod...129 až 153* Kč
  • 12 až 18 hod...196 až 236 Kč
  • více než 18 hod...307 až 367 Kč

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 153 Kč by odpovídala "daňově optimální" stravenka 194 Kč (194,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, by činil 107,10 Kč.

Ceny pohonných hmot pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty by měly od 1.1.2023 činit:

  • 41,20 Kč/l BA 95
  • 45,20 Kč/l BA 98
  • 44,10 Kč/l NM
  • 6 Kč/kwh elektřina